Två medarbetare sätter upp en banderoll med Bergnäsets logotyp på en ställning.

Förmåner och kompensation

Vi är en ansvarstagande, stabil och långsiktig arbetsgivare. Som medarbetare på har du tillgång till en rad förmåner som berikar både din karriär och underlättar ditt vardagsliv.

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö kan tyckas självklar, men vi vill ändå understryka att Arbetsmiljö och säkerhet alltid ligger överst på agendan hos oss. Vi ska kunna erbjuda trygga och säkra arbetsplatser för våra medarbetare. Med en bra arbetsmiljö menar vi både den fysiska och psykosociala miljön.

• Vi driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, från dagliga säkerhetsgenomgången till strategisk planering utifrån tydliga mål för hela bolaget.

• Trygg och långsiktig arbetsgivare som månar om personal och en öppen, inkluderande kultur

Läs mer om Arbetsmiljö

Ekonomisk ersättning, pension och försäkringar

Vi erbjuder marknadsmässiga löner. I samband med föräldraledighet erbjuds medarbetaren föräldralön.

Vi erbjuder kollektivavtalsenlig tjänstepension för alla anställda. Som anställd tjänstemans har du även möjlighet att löneväxla till extra pension, allt för att du skall känna dig trygg när du väljer att gå i pension.

Som anställd har du försäkringar mot arbetsskada och när du reser i tjänsten. Du har också möjlighet att frivilligt teckna förmånliga försäkringar såsom livförsäkring, barnförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring.

Föräldralön

Vi vill underlätta för alla föräldrar när de väljer att stanna hemma med sina barn och erbjuder därför en ersättning utöver föräldrapenning från Försäkringskassan. Hos oss kan du som är förälder få föräldralön enligt kollektivavtal.

Individuell kompetensutveckling

Vi erbjuder individuell utveckling genom hela din karriär. Alla medarbetare har medarbetarsamtal för att planera och följa upp och planera din individuella utveckling i företaget.
Vi har en bred portfölj av interna utbildning, här är några exempel:

• Ledarskapsprogram riktar sig till ledare på olika nivåer

• Projektledarutbildning och Företagsledarutbildning via STIB är exempel på program som ger möjligheten att ta nästa steg i karriären inom företaget.

Friskvård

Vi arbetar hälsoförebyggande och har olika erbjudanden inom friskvård, såsom ett generöst friskvårdbidrag, erbjudanden hos ett flertal träningsanläggningar och för friskvårdsrådgivning. Vi erbjuder även hälsoundersökningar.

Inkluderande prestationskultur

Vi vill att alla medarbetare är delaktiga i företagets utveckling. Varje år genomför vi medarbetarundersökning. Resultatet ligger till grund för hur chefer och medarbetare tillsammans planerar förbättringar av gruppens prestation och arbetsmiljö.

Vi är övertygade om att mångfald och inkludering bidrar till förbättrad verksamhet och arbetsmiljö. Därför jobbar vi kontinuerligt för att öka mångfalden i företaget och med konkreta åtgärder för att stärka en inkluderande miljö.

Vill du veta mer?

Annika Lindbäck
HR-generalist
070-675 35 25
annika.lindback@bergnaset.se

Lediga tjänster

Vill du se alla våra lediga tjänster

Klicka här för att se dem och läsa mer om att jobba på Bergnäset!