04
apr

Bergnäset tar seriöst på beteende

I Bergnäset har vi kommit fram till en uppsättning beteenden som bidar till att skapa mervärde för kunden, uppnå synergier mellan affärerna samt höja kompetensen och kompetensutvecklingen. Dessa beteenden kallar vi våra Star behaviors. För att bli ett ännu bättre och starkare företag ska vi bygga vidare på våra styrkor, men samtidigt förändra de delar i vår företagskultur som håller oss tillbaka. Under två dagar i Örnsköldsvik träffades därför alla ledare och specialister för att umgås och jobba med vad ett framgångsrikt beteende är för oss.

Bergnäsets värderingar är Ärlighet, Respekt och Tillit. De är välkända för oss och utgör en stark bas som vägleder oss och sätter gränser för våra beteenden och val. Vad är då ett beteende som skapar framgång, så kallade Star behaviors?

• Ha och visa passion för att prestera: Vi utmanar oss själva och varandra att hela tiden bli bättre och överträffa våra mål

• Bygg tillsammans: Vi arbetar aktivt för att säkerställa ett effektivt samarbete internt, inom och mellan enheter, och med våra kunder

• Genomför och följ upp: Vi tar datainformerade beslut, kommunicerar dem tydligt och ser alltid till att det som beslutats blir genomfört

• Agera med omtanke: Vi tar ansvar för våra handlingar och för hur vi använder egna och andras resurser. Vi hanterar risker och agerar med integritet för att säkerställa en säker, hållbar verksamhet av hög kvalitet

Våra Star behaviors tydliggör hur dessa beteenden kan användas i dagliga arbetssituationer. Genom att vi exemplifiera vad beteendena innebär i olika situationer blev det klart vilka förväntningarna Bergnäset har på sina chef eller medarbetare i företaget.

10
aug

Svensk Byggtidning

Svensk Byggtidning Ställnings-vd:n är tydlig: Branschen behöver moderniseras
08
jul

Trevlig Sommar

Sommar hälsning
19
maj

Nytt Ramavtal med SCA

Bergnäset tecknar nytt ramavtal med SCA om ställningsbyggnad
02
maj

Artikel i Högaktuellt

Artikel i Högaktuellt
31
jan

Artikel i Byggnadsarbetaren

Artikel i Byggnadsarbetaren
02
nov

Rengård vattenkraft

Utbyggnad och renovering av Rengård vattenkraft - Skellefteåkraft
30
aug

Safe Construction Training

Safe Construction Training
02
jul

Avtal Husum Pulp AB

Bergnäset bygger ställningar på Metsä Boards massafabrik i Husum
07
jun

Ny faktureringsadress

Ny faktureringsadress
28
maj

Reportage i Byggnadsarbetaren

Reportage i Byggnadsarbetaren
28
maj

Etablering i Skellefteå

Etablering i Skellefteå
05
mar

Projekt SCA Expo Obbola

Projekt SCA Expo Obbola

Slash

Relaterade inlägg

10
aug

Svensk Byggtidning

Svensk Byggtidning Ställnings-vd:n är tydlig: Branschen behöver moderniseras
08
jul

Trevlig Sommar

Sommar hälsning