Inför stoppet i en av Iggesunds bruks sodapannor såg arbetsgruppen över ställningskonstruktionen för att hitta förbättringar av arbetsmiljön och evakueringsmöjligheterna. Ställningsentreprenören Bergnäset föreslog då Layhers LOTS-trappa som är uppbyggd av enskilda komponenter som lätt kan tas in genom manluckan.

BERGNÄSET (FD. SMI) VAR MED REDAN 2011 NÄR SODAPANNAN BYGGDES. Niklas Harryson, produktionschef på Bergnäset som var också delaktig och har sedan varit med på i princip alla underhållstopp sedan pannan togs i bruk. I det här underhållsstoppet arbetade Niklas som platschef.

– Arbetsgruppen med medarbetare från både Holmen Iggesunds bruk och vi från Bergnäset hade ett pandemi- och säkerhetsmöte innan stoppet. Då pratade vi om säkerheten och att vi borde ha bättre och bredare utrymningsvägar, för att bland annat kunna ta ut en bår. Vi hade en lösning på det med Layhers bredare LOTS-trappa. Så kravet detta år blev en stor och bred trappa, istället för lucka med stege som vi använt från tidigare konstruktionsritningar, förklarar Niklas.

Niklas Harryson, projektledare på Bergnäset
Niklas Harryson,
produktionschef på Bergnäset

– Bergnäset hörde av sig till oss på Layher och hade en idé om att använda vangstyckena LOTS 200 för att få en bättre tillträdesled jämfört med de robustplattformar med lucka och stege som de tidigare använt, så jag uppdaterade tidigare ritningar. Denna variant av LOTS-systemet har en mindre profil, tål då 200 kg/kvm vid en maximal bredd på 1,29 meter (2,57/2). Vangstyckena har en annan lutning och stegindelning som gör att vanliga diagonalstag i Layher Allroundsystemet passar bra som räcken. Vilplan monteras i angränsande fack, berättar Fredrik Wik, projektingenjör på Layher. Han fortsätter;

– Det var riktigt roligt att Bergnäset hörde av sig och ville testa denna produkt för att skapa en bekvämare tillträdesled och därmed bättre arbetsmiljö i pannan. Och framför allt kul att det fungerade bra och blev så positivt mottaget!

Bättre arbetsmiljö med trapptorn
Layher LOTS 200.

Underhållstopp med förbättrad arbetsmiljö
Under pågående pandemi vidtogs extra åtgärder vid arbetet i den trånga pannan. Iggesunds bruk var extra behjälpliga och erbjöd fler baracker för att sprida ut de som arbetade under underhållsstoppet. Det fanns gott om handsprit och begränsningar för hur många som fick åka hiss samtidigt med mera.

 – Jag tycker vi hade planerat bra från båda håll. Vi var förstås extra noga med att hålla avstånd och ha munskydd eller gasmask under demonteringen då det också finns mycket partiklar i luften. Iggesunds bruk har höga krav och det uppskattar vi, det gäller samtligas arbetsmiljö, säger Niklas.

Arbetsmiljön förbättrades då ställningen nu fick ett komplett trapptorn.

– För vår del som ställningsbyggare så langar vi material utanför ställningen så det var mindre skillnad för oss med trappan än vad det var för dom som arbetade från ställningen. De menade att det var som natt och dag jämfört med andra ställningar de beträtt i liknande trånga utrymmen. De tyckte att det var enkelt att få med sig grejer i händerna mellan planen och det är väl så det ska vara. Vi är glada att erbjuda dem en förbättring, nu levererade vi verkligen en riktig tillträdesled och vi tror nog att vi har några ytterligare förbättringar att erbjuda till nästa projekt. Dessutom blev arbetsmiljön mycket säkrare för alla. Och det är vad vi alltid strävar efter, avslutar Niklas.

FAKTA
System: Layher Allround inklusive LOTS 200
Tillåten last LOTS-trappa: 1,5 kN/m2
Mått på system: 22 meter hög ställning med sidor i from av ett rätblock 10,57 m x 9,2 meter sidor
Övrigt: Trapptorn av LOTS 200

Foto: Bergnäset   Text: Hannah Fhager