30
aug

Safe Construction Training

 

9 av 10 har genomgått Safe Construction Training

Safe Construction Training är en online-utbildning som bland annat syftar till att öka förståelsen för vanliga risker på arbetsplatsen och hur de kan förebyggas. Från och med den 1 juli är utbildningen obligatorisk för alla personer som stadigvarande arbetar på arbetsplatser med produktion.

Utbildningen är en viktig satsning för att skapa en samsyn i branschen. Alla personer som stadigvarande arbetar på arbetsplatser med produktion berörs, dvs. med bygg- och anläggningsprojekt eller sten- och asfaltsverksamhet. Utbildningen kan också vara obligatorisk för andra personer som befinner sig tillfälligt på arbetsplatsen, till exempel service- och reparationspersonal.

- När vi nu, efter semesterperioden, summerar utbildningsinsatsen ser vi att 9 av 10 i målgruppen har genomfört utbildningen. Jag vill tacka alla medarbetare, chefer och stödfunktioner som möjliggjort detta på kort tid, säger Andreas Rönnqvist, chef för Kompetensutveckling i Sverige.

Mer information och länk till online-utbildningen finns på Byggbranschens utbildningscenter.

Slash

Relaterade inlägg

26
jun

Bergnäset får ny ägare

Bergnäset får ny ägare!
22
mar

Byggnadsarbetaren sköna ställningar

Bildextra i Byggnadsarbetaren