Vi är Bergnäset

I januari 2020 gick BSM och SMI samman och bildade Bergnäset. Vi står för kraft, trygghet och pålitlighet. Vi strävar efter att vara våra kunders förstahandsval vilket präglar allt vi gör. Oavsett uppdragsform och längd så står alltid relationen med dig som kund och ditt behov i fokus.

Vilka vi är

Vi på Bergnäset anstränger oss för att leva upp till — och förhoppningsvis överträffa – våra kunders höga krav på flexibla och kreativa lösningar och välfungerande kommunikation. Med samlade resurser av ställningsmaterial och medarbetare har vi kapacitet att genomföra mycket stora ställningsentreprenader och uppdrag.

Från Kiruna i norr till Oxelösund i söder arbetar vi i alla typer av ställningsprojekt, stora som små, långa och korta, såväl rena projektuppdrag som fleråriga-årliga ramavtal. Bergnäset är medlem i branschorganisationerna Byggföretagen (f.d. Sveriges byggindustrier) och i STIB ställningsentreprenörerna. Våra medarbetare och inlånad personal har alla yrkescertifikat.

Under 2019 sysselsatte Bergnäset cirka 350 personer och hade en omsättning på 475 miljoner SEK. Våra huvudkontor finns i Luleå och Iggesund.

platschef

Vad vi står för

Vi står för kraft, trygghet och pålitlighet. Vi har geografisk koppling till det traditionellt norrländska vilket också framgår av vårt namn: Bergnäset. Vi vill vara våra kunders förstahandsval vilket präglar allt vi gör. Oavsett uppdragsform och längd så står alltid relationen med dig som kund och ditt behov i fokus. När vi får förtroendet att samarbeta med våra kunder under en längre tid eller i återkommande uppdrag så ser vi stora fördelar när vi tillsammans kan dra nytta av att arbeta i en gemensam, lärande organisation under en längre tid för uppdragets bästa.

När du anlitar Bergnäset får du som kund:

Kapacitet

 • Specialistkompetens inom ställningskonstruktion
 • Specialistkompetens inom arbetsmiljö
 • Projektledare på plats som styr och samordnar behovet av ställningar när det är många leverantörer inblandade och alla ska ansvara för sina ställningar för att på så sätt minska risk för dyrbara suboptimeringar och sedermera tvister
 • Egna förråd med stora lager och egna verkstäder för underhåll och kontroll i Luleå, Iggesund, Kiruna, Gällivare, Piteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Gävle, Borlänge, Oxelösund och Karlstad
 • Vi mellanlagrar material vid våra lokala förråd och undviker därmed långa transporter och upprätthålla en snabb service

Hög kvalitet och säkerhet

 • Alla Bergnäsets ställningsbyggare kan självständigt bygga ställning och har yrkescertifikat
 • Inlånad personal kommer från seriösa och starka bemanningsföretag som garanterat ger avtalsenliga löner och har personal med godkända yrkescertifikat
 • Använder ett ställningssystem, Layher, som garanterar ställningarnas bärighet och säkerhet
 • Arbetar strukturerat enlig vårt ledningssystem med väl etablerade processer och rutiner för stora projekt

Hög servicenivå

 • En utpräglad servicekultur – att hjälpa våra kunder går alltid först
 • Kort inställelsetid
 • Flexibla arbetstider 24/7
 • Nära kontakt med beställare med löpande avstämningar

Ledningen

Henrik Löfgren

VD Bergnäset

David Nilsson

Produktionschef Bergnäset Norra

Lars Fredriksson

Produktionschef Bergnäset Mellan

Niklas Harryson

Produktionschef Bergnäset Södra

Johan Åneman

Chef Affärsstöd

Mix Selder

HR partner

Agneta Gjöthlén

Verksamhetsutvecklare

Stefan Åsén

Adjungerad Arbetsmiljöingenjör